Open werkomgeving: do’s & don’ts

Wat vinden werknemers van het werken in een open werkomgeving? Oxford Economics heeft een wereldwijd onderzoek gedaan naar de effecten van een open werkomgevingen op werknemers. Wat moet je faciliteren in een open werkomgeving en wat moet je juist vermijden?

Oxford Economics interviewde meer dan twaalfhonderd senior executives en medewerkers uit verschillende branches en met verschillende functies. In het onderzoek werd gevraagd naar de behoeften van werknemers ten aanzien van de kantooromgeving en wat managers moeten doen om de hoogst mogelijke werknemerstevredenheid en productiviteit te realiseren.

De belangrijkste resultaten waren:

  • Werknemers willen gewoon hun werk kunnen doen. De mogelijkheid om zich zonder onderbreking te kunnen focussen op het werk is de belangrijkste prioriteit bij kantoorontwerp. Minder belangrijk zijn voorzieningen zoals gratis eten.
  • Technologie-integratie is nog in ontwikkeling. Van werknemers wordt verwacht dat ze altijd in verbinding staan met het kantoor, maar slechts 40 procent zegt dat de apparaten die ze thuis gebruiken probleemloos integreren met de apparaten op het werk.

Aanbevelingen voor hogere productiviteit

Het onderzoek bevat de volgende aanbevelingen voor werkgevers om hun werknemers te helpen productiever te kunnen werken in een open werkruimte, iets wat werknemers volgens het rapport willen:

    1. Ga in gesprek met medewerkers en achterhaal wat wel en niet werkt. Wat moet er aan het kantoorontwerp veranderd worden, wat is er nodig om op afstand te werken en met welke technologieën.
    2. Zorg dat alle werknemers beschikken over de instrumenten en apparatuur die nodig zijn om vanaf elke locatie te werken.
    3. Geef werknemers de tijd, ruimte en middelen die nodig zijn om geconcentreerd werk te kunnen verrichten.

Een goed ontworpen kantoorruimte, geïntegreerde technologie en een betere werk-privébalans zijn dus van essentieel belang. Zeker gezien het feit medewerkerstevredenheid en productiviteit direct bijdragen aan het financieel succes van een organisatie.

Bron: fmm.nl